Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-55 Administrátor
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-54 Administrátor

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.11.2017 07.02.2018 Nabídka pozemku k pronájmu k.ú. Baška p.č. 170
Administrátor

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.12.2017 15.12.2017 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva obce
Administrátor
04.12.2017 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání volby Prezidenta České republiky
Administrátor
04.12.2017 28.01.2018 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise pro volby prezidenta ČR
Administrátor
30.11.2017 22.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2019 – 2020
Administrátor
30.11.2017 22.12.2017 Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2018
Administrátor
27.11.2017 20.12.2017 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - účetní - Obecní úřad Krásná
Administrátor
27.11.2017 15.12.2017 Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2018
Administrátor
27.11.2017 15.12.2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2019 – 2020
Administrátor
13.11.2017 28.01.2018 Stanovení minimální počet členů v okrskových volebních komisích pro Obec Baška
Administrátor
11.10.2017 31.12.2017 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Administrátor
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
16.03.2015 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková