Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Veřejná výzva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2019 31.07.2019 Výběrové řízení č.2/2019-vedoucí odboru služeb
Kristýna Krestová

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.06.2019 12.07.2019 Vyhlášení záměru na pronájem budovy Baška čp.425 a přilehlých pozemků
Kristýna Krestová
20.06.2019 08.07.2019 Informace o záměru prodeje pozemku a částí pozemku ve vlastnictví obce Baška
Kristýna Krestová
20.06.2019 08.07.2019 Informace o záměru obce Baška
Kristýna Krestová
14.06.2019 01.07.2019 Záměr na pronájem části pozemku na p.č. 1964 k.ú Baška
Kristýna Krestová

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.06.2019 11.07.2019 Nařízení města č.2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských budov
Kristýna Krestová
18.06.2019 04.07.2019 OZV č. 1/2019,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška
Kristýna Krestová

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2019 22.07.2019 Oznámení o zahájení územního řízení
Kristýna Krestová
17.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2018
Kristýna Krestová
06.05.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018
Lenka Chromiaková
06.05.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2019
Lenka Chromiaková
05.04.2019 30.06.2019 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy za rok 2018
Lenka Chromiaková
14.03.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Zájmoného sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
27.02.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2020-2021
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na roky 2020 a 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2019
Lenka Chromiaková
21.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2017
Lenka Chromiaková
19.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2017
Lenka Chromiaková
27.03.2018 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky