Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2020 23.01.2020 Záměr-pronájem části pozemku na p.č.1964 k.ú Baška
Kristýna Krestová

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2020 07.02.2020 Výběrové řízení č.1/2020-vedoucí odboru finančního a rozvoje obce
Kristýna Krestová
17.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2020
Kristýna Krestová
17.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2021-2022
Kristýna Krestová
16.12.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2021-2022
Kristýna Krestová
16.12.2019 31.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška pro rok 2020
Kristýna Krestová
10.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020
Kristýna Krestová
10.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2021 a 2022
Kristýna Krestová
04.09.2019 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Lenka Chromiaková
03.07.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019
Kristýna Krestová
17.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2018
Kristýna Krestová
06.05.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018
Lenka Chromiaková
14.03.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Zájmoného sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
27.02.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2020-2021
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na roky 2020 a 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2019
Lenka Chromiaková
27.03.2018 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství -Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kristýna Krestová