Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.12.2018 11.01.2019 Nařízení elektronického dražebního jednání
Lenka Chromiaková

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.12.2018 02.01.2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34, vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2019
Lenka Chromiaková
14.12.2018 02.01.2019 Ceník stočného 2019
Lenka Chromiaková
30.11.2018 21.12.2018 Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2019
Lenka Chromiaková
30.11.2018 21.12.2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
05.10.2018 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3 ZSFB
Lenka Chromiaková
21.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2017
Lenka Chromiaková
19.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2017
Lenka Chromiaková
28.05.2018 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 ZSFB pro rok 2018
Lenka Chromiaková
19.04.2018 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ZSFB na rok 2018
Lenka Chromiaková
27.03.2018 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
21.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu ZŠ a MŠ Baška na rok 2018
Lenka Chromiaková
21.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Baška na léta 2019-2020
Lenka Chromiaková
18.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2018
Lenka Chromiaková
18.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2019-2020
Lenka Chromiaková
15.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu ZSFB na rok 2018
Lenka Chromiaková
15.12.2017 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu ZSFB na roky 2019-2020
Lenka Chromiaková
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková