Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.11.2019 28.11.2019 Informace o záměru pronájmu Kulturního domu Baška
Lenka Chromiaková

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.11.2019 02.12.2019 Řád veřejných pohřebišť
Kristýna Krestová
12.11.2019 31.12.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy k 10/2019
Lenka Chromiaková
11.11.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
06.11.2019 30.11.2019 Výběrové řízení č. 3/2019 - vedoucí odboru organizačního a správního
Lenka Chromiaková
06.11.2019 30.11.2019 Výběrové řízení č. 4/2019 - vedoucí odboru finančního a rozvoje obce
Lenka Chromiaková
05.11.2019 05.12.2019 Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020
Lenka Chromiaková
05.11.2019 05.12.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2021-2022
Lenka Chromiaková
13.09.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Kristýna Krestová
13.09.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Kristýna Krestová
04.09.2019 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Lenka Chromiaková
10.07.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Kristýna Krestová
03.07.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019
Kristýna Krestová
17.06.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2018
Kristýna Krestová
06.05.2019 30.06.2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2018
Lenka Chromiaková
06.05.2019 31.12.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
14.03.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Zájmoného sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
27.02.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2020-2021
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na roky 2020 a 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2019
Lenka Chromiaková

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.11.2019 27.11.2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Kristýna Krestová