Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.08.2018 30.09.2018 Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Administrátor

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.08.2018 02.09.2018 Oznámení o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí požáru
Lenka Chromiaková
02.08.2018 22.08.2018 KHS - Opatření obecné povahy - Zákaz koupání v přehradě Baška
Administrátor
12.07.2018 08.10.2018 Minimální počet členů v okrskových volebních komisích
Lenka Chromiaková
09.07.2018 08.10.2018 Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do zastupitelstev obcí
Lenka Chromiaková
21.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2017
Lenka Chromiaková
19.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2017
Lenka Chromiaková
28.05.2018 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 ZSFB pro rok 2018
Lenka Chromiaková
19.04.2018 31.01.2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření ZSFB na rok 2018
Lenka Chromiaková
27.03.2018 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.07.2018 06.09.2018 Změna č. 1 Územního plánu Baška
Lenka Chromiaková