Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Dlouhodobé dokumenty:

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.07.2017 04.08.2017 Dražební vyhláška - Stavební buňka
Administrátor

Veřejné vyhlášky o územním řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2017 31.07.2017 VV - Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Baška
MMFM_S 19259/2016/OÚRaSŘ/VašD Administrátor

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.06.2017 03.08.2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku
Administrátor
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
16.03.2015 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková