Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.12.2021 20.12.2021 Nabídka nepotřebného majetku obce Baška
Lenka Chromiaková
01.12.2021 20.12.2021 Výpůjčka nebytového prostoru v budově č.p. 28 Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
01.12.2021 20.12.2021 Záměr pronajmout část nebytového prostoru v budově č.p. 146 v Bašce
Lenka Chromiaková
30.11.2021 17.12.2021 Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2022
Lenka Chromiaková
30.11.2021 17.12.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na roky 2023-2025
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Baška
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o regulaci hlučných činnosti
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o nočním klidu
Lenka Chromiaková
29.11.2021 15.12.2021 Obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
Lenka Chromiaková
19.11.2021 31.12.2021 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Věra Kotasová
16.11.2021 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků pro území obce Baška
OUB/5106/2021 Chromiáková Lenka
19.10.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu pro rok 2021
Lenka Chromiaková
04.10.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu pro rok 2021
Lenka Chromiaková
04.10.2021 31.01.2022 Rozpočtové opatření č.3 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Hynek Nekuža
14.09.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu pro rok 2021
Lenka Chromiaková
02.09.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce Baška pro rok 2021
Hynek Nekuža
26.07.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 4 rozpočtu obce Baška pro rok 2021
Hynek Nekuža
21.06.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu obce Baška pro rok 2021
Hynek Nekuža
18.06.2021 30.06.2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2020
Hynek Nekuža
04.06.2021 31.01.2022 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 - rozpočet Zájmového sdružení Frýdlatsko – Beskydy na rok 2021
Hynek Nekuža

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.11.2021 08.12.2021 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
Bc. Martina Myšinská
15.10.2021 31.03.2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
OUB/4629/2021 Bc. Karla Bernátková
16.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (lesní zákon)
OUB/4062/2021 Bc. Karla Bernátková