Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Dlouhodobé dokumenty:

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.09.2017 02.10.2017 Záměr o prodeji pozemku p.č. 408 v k.ú. Baška
Administrátor
02.08.2017 01.11.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Baška p.č.170
Administrátor

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.09.2017 04.10.2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce
Administrátor
12.09.2017 29.09.2017 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa obec Krásná
Administrátor
08.09.2017 21.10.2017 Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise
Administrátor
02.08.2017 21.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro Parlamentní volby
Administrátor
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
16.03.2015 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.09.2017 20.10.2017 Soudní exekutor vyzývá k parcele č. 638/2
Administrátor
15.09.2017 02.10.2017 Veřejná vyhláška o nahodilé těžbě dřeva
Administrátor
31.08.2017 30.09.2017 Dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání v koupacím místě vodní nádrže Baška
Administrátor