Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2021 03.02.2021 Dražební vyhláška
Hynek Nekuža

Veřejné vyhlášky o územním řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2021 01.02.2021 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Hynek Nekuža

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
20.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu pro rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 ZŠ a MŠ Baška
Hynek Nekuža
05.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Baška pro rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2025 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Hynek Nekuža
04.01.2021 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu obce Baška pro rok 2020
Hynek Nekuža
17.12.2020 31.01.2022 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy pro rok 2021
Hynek Nekuža
17.12.2020 31.01.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a na rok 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Hynek Nekuža
07.09.2020 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Roman Tomis
27.07.2020 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2020
Lenka Chromiaková
12.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2019
Hynek Nekuža
03.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2019
Hynek Nekuža
03.06.2020 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy na rok 2020
Hynek Nekuža
17.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2020
Kristýna Krestová
17.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2021-2022
Kristýna Krestová
10.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020
Kristýna Krestová
10.12.2019 31.01.2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na roky 2021 a 2022
Kristýna Krestová

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2021 28.01.2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Hynek Nekuža
29.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Lenka Chromiaková
07.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
Lenka Chromiaková
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství -Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kristýna Krestová