Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Záměry prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.04.2021 30.04.2021 Záměr na pronájem 30 m² z obecního pozemku p. č. 2006/1 v k. ú. Baška v areálu Autokempu Baška
Hynek Nekuža

Veřejné vyhlášky a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.04.2021 26.04.2021 Veřejná vyhláška - oznámení, ustanovení opatrovníka
Hynek Nekuža
30.03.2021 16.04.2021 Monitorovací kalendář- koupací sezóna 2021 jako opatření obecné povahy
Hynek Nekuža
03.02.2021 05.06.2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí ve věci prodloužení termínu úplné uzavírky krajské silnice č. III/ 48416 ve Frýdlantu nad Ostravicí
Hynek Nekuža
29.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Lenka Chromiaková
07.04.2020 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovec
Lenka Chromiaková
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství -Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Kristýna Krestová

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
23.03.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Baška pro rok 2021
Hynek Nekuža
11.03.2021 12.05.2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
Lenka Chromiaková
26.02.2021 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Lenka Chromiaková
20.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu pro rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023 ZŠ a MŠ Baška
Hynek Nekuža
05.01.2021 31.12.2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Baška pro rok 2021 a Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2025 dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Hynek Nekuža
17.12.2020 31.01.2022 Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy pro rok 2021
Hynek Nekuža
17.12.2020 31.01.2022 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a na rok 2023 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
Hynek Nekuža
12.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2019
Hynek Nekuža
03.06.2020 30.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko – Beskydy za rok 2019
Hynek Nekuža