Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.04.2019 29.04.2019 Záměr pronajmout pozemek p.č. 798 a p.č. 746 v k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
10.04.2019 29.04.2019 Záměr změnit nájemní smlouvu na pronájem Hospůdky na Kamenci v Hodoňovicích č. p. 234
Lenka Chromiaková

Obecné informace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.04.2019 26.04.2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Baška
Lenka Chromiaková
16.04.2019 02.05.2019 Záměr bezúplatného využití Kulturního domu Baška
Lenka Chromiaková
16.04.2019 02.05.2019 Záměr pronajmu části budovy č.p. 320 na pozemku p.č. 354, k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
15.04.2019 02.05.2019 Zapisovatelé okrskových volebních komisí
Lenka Chromiaková
09.04.2019 25.04.2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Lenka Chromiaková
08.04.2019 22.04.2019 Počet členů v okrskových volebních komisích pro volby do Evropského Parlamentu
Lenka Chromiaková
05.04.2019 30.06.2019 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy za rok 2018
Lenka Chromiaková
14.03.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu Zájmoného sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
27.02.2019 26.05.2019 Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech
Lenka Chromiaková
27.02.2019 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce Baška pro rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Baška, příspěvkové organizace na léta 2020-2021
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na rok 2019
Lenka Chromiaková
20.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy na roky 2020 a 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 - 2021
Lenka Chromiaková
14.12.2018 31.01.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Baška na rok 2019
Lenka Chromiaková
21.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy za rok 2017
Lenka Chromiaková
19.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Baška za rok 2017
Lenka Chromiaková
27.03.2018 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky
04.11.2016 01.01.2024 ÚZSVM - seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků
UZSVM/OFM/4885/2016-OFMM Administrátor
24.03.2014 10.04.2024 Žádost o zveřejnění seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovatelnými vlastníky
Daniela Mročková