Původní cesta na Dřevjaný kopec. Dřevjaný kopec začíná zde za potokem Porubeným a kdysi ho tvořily dřevěné domky chudiny, odtud i jeho název. Mezi dvěma lipami na fotografii donedávna stával sloupek s obrázkem Panny Marie, který čeká na obnovení.