Za Baškou byla od nepaměti železárna a později i cihelna. A jelikož se v němčině továrně, dílně či obecně práci říká „werk“, říkalo se zcela přirozeně území kolem slévárny „U Werku“. Byly zde byty dělníků i předáků z továrny.