Výluky, výpadky

ŘSD informuje řidiče o prodloužení částečné uzavírky silnice I/56 v katastru obce Kunčičky u Bašky v souvislosti s realizací stavby „opravy mostu ev. č. 56-070“ v Kunčičkách u Bašky, kde práce potrvají až do 30.7. 2021, tedy o měsíc déle.

Dne 11.6. 2021 od 7:00 proběhne uzavírka místní komunikace č. 9b na pozemku p.č. 1289 v Kunčičkách u Bašky (v blízkosti čísla popisného 37, 183, 162, 129). Objízdná trasa povede po místních komunikacích vyznačených na přiloženém situačním snímku. Ve stejnou dobu bude probíhat částečná uzavírka místní komunikace č. 9b na pozemku p.č. 1289 v Kunčičkách u Bašky (v blízkosti č.p. 260,273 a 325).

Vážení občané, dne 7.6.2021 mezi 8:00 a 15:00 bude probíhat v Kunčičkách u Bašky č.p. 170 oprava poruchy vodovodního řádu, a bude tedy přerušena dodávka vody. Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčin poruchy, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody. Doporučujeme na dobu opravy předzásobení vodou Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. Mapa 

Vážení cestující, Správa železnic, s. o. informuje, že od 9. do 10. června 2021 od 7:55 do 14:35 proběhne v úseku Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm výluka. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Bližší informace viz příloha.

Vážení občané, dne 3.6.2021 zhruba mezi 8:00 a 15:00 bude probíhat na Dřevěném kopci č.p. 651 oprava poruchy na nadzemním hydrantu. Náhradní zásobování vodou bude realizováno v dotyčné oblasti pomocí cisterny.

ČEZ informuje občany Bašky, že 7.4. 2021 od 7:30 do 16:30 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v části Hodoňovice a 8.4 2021 od 7:30 do 15:00 v částech Hodoňovice a Kunčičky u Bašky.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha: 

Odstávka 7.dubna

Odstávka 8.dubna

 

ŘSD informuje řidiče o částečné uzavírce silnice I/56 v katastru obce Hodoňovice a Kunčičky u Bašky v souvislosti s realizací stavby „opravy mostu ev. č. 56-070 v Kunčičkách u Bašky a ev. č.  56-075 Hodoňovicích. Práce budou zahájeny na obou místech 6.4.2021 a Kunčičkách u Bašky potrvají do 30.6.2021 a v Hodoňovicích do 31.8.2021. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu v každém směru. 56-07056-075

Vážení cestující, Správa železnic, s. o. informuje, že v níže uvedených termínech proběhne v úseku Valašské Meziříčí-Hostašovice na trati Valašské Meziříčí-Ostrava hl.n, Frýdlant nad Ostravicí-Ostravice výluka. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Bližší informace viz příloha: Vyluka

ČEZ informuje občany Bašky, že 1.2 2021 od 7:30 do 15:00 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v části Baška. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha: odstavka elektriny.

Vážení cestující, Správa železnic, s. o. informuje, že v pondělí 14.12.2020 od 7:45 do 14:40 hod. proběhne v úseku Lískovec u Frýdku-Paskov na trati Valašské Meziříčí-Ostrava hl. nádraží výluka. Po dobu výluky budou všechny vlaky v úseku Frýdek-Místek- Ostrava-Kunčice nahrazeny autobusovou dopravou. Bližší informace viz Vyluka