Zastupitelstvo obce Baška schválilo na svém 26. zasedání dne 16. 12. 2021 rozpočet obce Baška.

  • Celkové příjmy jsou ve výši 75 998 000 Kč
  • Celkové výdaje jsou ve výši 108 745 063 Kč

Rozpočet je schválen jako schodkový, kdy celkové výdaje převyšují o částku 32 747 063 Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokrýt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

 

Rozpočet obce Baška 2022

pdf Rozpočet obce Baška - 2022 (454 KB)

Rozpočet obce Baška 2022 - příjmy

pdf Rozpočet obce Baška - 2022 - Příjmy (226 KB)

Rozpočet obce Baška 2022 - výdaje

pdf Rozpočet obce Baška - 2022 - Výdaje (290 KB)