Dne 9.11.2021 v době od 9:00 hod. do 13:30 hod. obecní strážníci na žádost usměrňovali dopravu podél komunikace do obce Janovice, a zajistili tak bezpečnost silničního provozu, neboť v této oblasti probíhalo ořezávaní stromů.