Velitel obecní policie ve spolupráci se školním metodikem prevence realizovali pro žáky naší základní školy 2 přednášky zaměřené na aktuální rizika ohrožující psychické a fyzické zdraví děti. První přednáška na téma šikana a kyberšikana se uskutečnila 24.11.2021 a zúčastnili se jí žácí 5. ročníku. Druhá přednáška o škodlivosti alkoholu a tabáku proběhla 2.12. 2021 a velitel obecní policie se zde specificky zaměřil na nebezpečí užívání žvýkacího tabáku, což bylo pro žáky 7. ročníku zajisté dobrým ponaučením.