Kalendář

Svoz tříděného odpadu image
Od středa, 03. červenec 2024
Do pátek, 05. červenec 2024

Termíny třídění v různých částí obce

 • Úterý + Středa → Baška
 • Středa + Čtvrtek → Kunčičky u Bašky
 • Čtvrtek + Pátek → Hodoňovice

 

Plasty – žluté pytle

kont_plastKteré plasty se TŘÍDÍ?

 • PET láhve (SEŠLÁPNUTÉ, mohou být s víčkem a etiketou), plastové nádoby a láhve, kelímky (vyškrábat zbytky jídla, pouze mastné obaly vymýt horkou vodou a čistícím prostředkem), krabičky a výrobky z plastů, sáčky, fólie. Plasty jsou na obalu označeny zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo čísly 1, 2, 4, 5, 6.

Které plasty se NETŘÍDÍ?

 • mastné a znečištěné plastové obaly, plastové nádoby od olejů a chemikálií, PVC – např. plastové trubky (novodurové), podlahové krytiny, misky (označeno číslem 3).

Papír a nápojové kartony– modré pytle

kont_papir

Který papír se TŘÍDÍ?

 • noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, krabice, lepenka, papírové sáčky, sešity, kancelářský papír (není nutno odstraňovat kancelářské svorky), nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů, vín apod. (vymýt, STLAČIT, odevzdat i s víčkem). Papír je označen zkratkou PAP nebo čísly 20, 21, 22.

A který papír se NETŘÍDÍ?

 • hygienické papíry např. použité kapesníky a ubrousky, pleny (např. dětské), dámské hygienické potřeby (vložky), obvazy, papír mastný, znečištěný, uhlový (kopírák), voskový.

Sklo – zelené pytle

kont_sklo

Které sklo se TŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od nápojů (bez uzávěru, etiketu možno nechat), skleněné nádoby, tabulové sklo. Sklo je označeno zkratkou GL nebo čísly 70, 71, 72.

A které sklo se NETŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od chemikálií, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo.

Železo – průhledné pytle

Třídíme do pytlů drobný kovový odpad, plechovky (vymyté). Větší kusy odkládáme k pytlům s tříděným odpadem.

Co s plasty, papírem a sklem, které se NETŘÍDÍ?

 • nebezpečný odpad (např. obal od chemikálií, motorových olejů, televize, počítače, AKU baterie, neonky, prošlé léky,apod.) - předat ve sběrném dvoře,
 • objemný odpad (objemné tabule skla, kartony, plastové trubky, podlahové krytiny, křesla, gauče, stoly, skříně) - předat ve sběrném dvoře
 • směsný komunální odpad - popelnice (RD) nebo kontejnery 1100 l (bytové domy).

Firma FCC děkuje občanům a firmám zapojeným do třídění za používání barevných pytlů pro danou surovinu a za zlepšující se kvalitu druhotné suroviny (méně znečištěných obalů), což oceňujeme zejména z hlediska hygieny pracovníků na třídící lince.