Kalendář

Stáhnout jako iCal soubor
12. zasedání Zastupitelstva obce
čtvrtek, 13. červen 2024, 17:00

Starosta obce Baška svolává
na den 13. 6. 2023 v sále hostince U Čendy v Hodoňovicích
od 17.00 hodin

12. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení
 4. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
 5. Závěrečný účet Obce Baška za rok 2023
 6. Účetní závěrka Obce Baška za rok 2023
 7. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2024
 8. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1307/5 v k.ú. Baška
 9. Koupě pozemku p.č. 1218/14 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 10. Koupě pozemku p.č. 1210/29, 1212/4, 1212/21, 1218/8 vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
 11. Koupě pozemku p.č. 1212/7 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 12. Koupě pozemku p.č. 1123/22 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 13. Koupě pozemku p.č. 1211/4, p.č. 1212/10 a p.č. 1274/4 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 14. Koupě pozemku p.č. 188/3 v k.ú. Baška a p.č. 1211/1, p.č. 1212/11, p.č.1274/5 a p.č. 1274/8 v k.ú. Kunčičky u Bašky
 15. Koupě pozemků pod místní komunikací 59c Ondráčkova kolonie
 16. Žádost o investiční dotaci – TJ Sokol Baška
 17. Žádost o neinvestiční dotaci – Společnost pro ranou péči
 18. Diskuze
 19. Závěr

Tomáš Břežek
starosta obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Hostinec U Čendy
Hodoňovice 43
Hodoňovice
739 01
http://www.hostinecucendy.cz