Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
20. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 06 květen 2021, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 6. května 2021 do sálu Kulturního domu Baška
od 17.00 hodin

20. zasedání Zastupitelstva obce Baška - mimořádné

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Smlouva o revolvingovém úvěru č. 0431554419/LCD
 5. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu pro rok 2021
 6. Směrnice č. 2/2021 – Organizační řád Obecní policie Baška, Pověření strážníka úkoly při řízení Obecní policie Baška
 7. Směna pozemků s Povodí Odry, s.p.
 8. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/1/i/2021/Ch – darování části pozemku p.č. 2027/1 k.ú. Baška v rámci stavby „Obec Baška, autobusová zastávka u hřbitova“
 9. Koupě pozemku p.č. 960/2 v k.ú. Baška
 10. Budoucí koupě částí pozemků p.č. 1589 a p.č. 1590 v k.ú. Baška
 11. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky - p.č. 362/1, p.č. 367/2, p.č. 367/4, p.č. 352/18
 12. Záměr prodeje částí pozemků v k.ú. Kunčičky u Bašky - p.č. 927/1, p.č. 970, p.č. 1293
 13. Žádost o prodej pozemku nebo částí pozemků sousedící s pozemkem p.č. 847 v k.ú. Baška
 14. Informace o výsledku jednání o koupi pozemků od manželů Skokanových v k.ú. Kunčičky u Bašky
 15. Dohoda o výši finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Frýdek-Místek – žádost paní Zamarské
 16. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Baška, žadatel: Český svaz včelařů, z.s. na vybavení klubovny
 17. Diskuze
 18. Usnesení a závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Kulturní dům obce Baška
Baška 450
73901