Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
14. Zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 12 březen 2020, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den 12. 3. 2020 do Hostince U Čendy v Hodoňovicích
od 17.00 hodin

14. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
 5. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
 6. Územní studie Hodoňovice
 7. Návrh na řešení situace organizační složky obce „Knihovna Hodoňovice“
 8. Návrh na pořízení změny Územního plánu obce Baška
 9. Vesnice roku 2020 – přihláška
 10. Zařazení území obce Baška do územní působnosti MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s. na období 2021 – 2027
 11. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu pro rok 2020
 12. Dodatek č. 10 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 5/DPS/FM/K/2012
 13. Prodej pozemku p.č. 1603 k.ú. Baška
 14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1285 k.ú. Baška
 15. Záměr prodeje části pozemku p.č. 427/1 k.ú. Hodoňovice
 16. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Baška za 2. pololetí 2019
 17. Návrh na aktualizaci přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 3/2018 o nočním klidu
 18. Informace o provozování splaškové kanalizace III.
 19. Diskuze
 20. Usnesení a závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Hostinec U Čendy
Hodoňovice 43
Hodoňovice
739 01
http://www.hostinecucendy.cz