Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
10. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 12 září 2019, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den čtvrtek 12. 9. 2019 do velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro
od 17.00 hodin

10. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
  1. Zahájení a schválení návrhu programu
  2. Volba zpravodaje
  3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  4. Kontrola plnění usnesení
  5. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
  6. (bude upřesněn)
  7. Diskuze
  8. Usnesení
  9. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Obecní úřad Baška
Baška 420
73901