V rámci osvěty byly v místech využívaných motorkáři instalovány billboardy k upozornění na nezákonnou jízdu motocyklů.

  • V případě, že řidič motocyklu projíždí kolem uvedeného billboardu, tak se dopouští přestupku podle ustanovení 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to tím, že porušil  §4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Každá příjezdová komunikace vedoucí k billboardu je osazena dopravními značkami zakazující vjezd motorových vozidel.

    Strážník muže na místě v příkazním řízení uložit pokutu do výše 2 000 Kč.

  • V případě, že řidič motocyklu vjede do lesa dopouští přestupku podle ustanovení §53 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

    Strážník věc oznámí správnímu orgánu a ten může uložit pokutu do výše 5 000 Kč.