V rámci své činnosti se strážníci často setkávají s porušením obecně závazných vyhlášek. Občané mnohdy neví o jejich existenci.  Vzhledem k základnímu principu práva „neznalost zákona neomlouvá“ bychom občanům připomněli obecně závazné vyhlášky, které upravuji veřejný pořádek obci.

alkohol pdf Vyhláška č. 1/2014 (35 KB)
zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství


Zábavní pyrotechnika pdf Vyhláška č. 5/2009 (983 KB)
regulace užívání zábavní pyrotechniky


Hlučné činnosti pdf Vyhláška č. 4/2009 (1.00 MB)
o regulaci hlučných činností


Venčení psů pdf Vyhláška č. 2/2019 (201 KB)
stanovující pravidla pro pohybu psů na veřejných prostranstvích 


Noční klid pdf Vyhláška 2/2020 (375 KB)
o nočním klidu