pdf Zpravodaj obce Baška - říjen 2021 Populární

provedl 150 stažení

Stažení (pdf, 10.39 MB)

Baska Zpravodaj 10-2021_web.pdf

Zpravodaj obce Baška - říjen 2021

Zpravodaj říjen (10/2021) Na obálce říjnového čísla se představuje Tělovýchovná

jednota Sokol Baška – oddíl kopané a můžeme si také přečíst, jak se nad Malou Baškou rozezněl nový bronzový zvon, neboť Malobašťané odhalili svou zvoničku. Pak následuje Výběr z usnesení Rady obce Baška a Výběr z usnesení Zastupitelstva obce Baška. Blahopřejeme jubilantům. Na podzim proběhne setkání starostky a místostarosty obce Baška s občany. Vítání občánků letos proběhne 13.listopadu. Obecní Policie Baška Informuje o pravidlech pro bezpečné přecházení komunikace. Blahopřejeme oslavencům. Služba Senior Taxi v Bašce je od 1. října 2021 obnovena. Jaká byla letošní Pouť v Hodoňovicích. V září proběhla Humanitární sbírka „Nepotřebné věci potřebným“. Obecní lékařka informuje. Finanční poradna: Hypotéky retrospektivním pohledem. Letošní sezona v autokempu skončila. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. informuje. Na čem pracovaly obecní služby. Přišlo nám psaní. Prvňáčci byli i letos slavnostně přivítáni. Obecní zájezd projel další nádherný kout naší vlasti – severovýchodní Čechy. Když přehradu Baška rozvoní smažená cibulka..., aneb Gulášfest 2021. Jak proběhla hasičská soutěž O pohár starostky obce Baška. Rozpis fotbalových zápasů TJ Sokol Baška. Zjistěte, jak vypadají včelařské dožínky. Výlet seniorů na Lysou horu. Co se dělo v knihovně. Vařte s námi. V družině se malovali dinosauři. Kurz tvůrčího psaní Jak se „píše“ na zámku – díl druhý a co z něj vzniklo. Závody v přespolním běhu aneb rychlé nožky našich dětí. Tomáš Chrobák prezentuje přemýšlení Hejného metodou. Víte, že jsme v Bašce měli mlýn a pekárnu? Tak šel čas. Kalendárium.