I Bašťanský spolek využil výzvy Program rozvoje venkova, kterou vyhlásila Místní akčnískupiny (MAS) Frýdlantsko-Beskydy z.s.,a podal žádost s názvem Materiálně-technickézázemí Bašťaského spolku pro pořádání kulturních akcí.

Do výzvy se přihlásil s cílem zlepšit technické zabezpečení spolku a snížit náklady na půjčování potřebného materiálu. Předmětem žádosti bylo pořízení 1 ks nůžkového stanu o velikosti 4 x 8 m a aktivní reprosoustavy (subwoofery+reprobedny) o výkonu do 2000 W. Dotace z výzvy pokryje 80 % nákladů. Vlastní zázemí nám pomůže obecně i nadále udržet samotné pořádání velkého množství akcí jako doposud, jelikož veškeré náklady na konání akcí neustále významně narůstají. I proto se snažíme využít prostředky dotací, abychom v pořádání akcí byli schopni pokračovat v minimálně stejném rozsahu i nadále, k čemuž nám vlastní materiálně-technické zázemí významně přispěje.

Svým kulturním a společenským životem, který v obci Baška zajišťujeme, je v současnosti obec známá v širokém okolí a tento trend bychom si přáli také za vaší podpory udržet. Děkujeme dotacím z MAS Frýdlantsko-Beskydy a prostředků EU.

MAS Frydlantsko BeskydyEU program rozvoje venkovaleader logo