V době od 16.8.2021 od 06:00 hodin do 27.8.2021 do 17:00 hodin bude snížen průtok vody v Hodoňovickém náhodu na přípustnou hodnotu 50 l/s. V uvedené době dojde k opravě (např. zpevnění břehu betonáží) některých úseků náhonu, jejichž stav je v havarijním stavu. Ke snížení průtočnosti dojde na základě povolení Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 26. 6. 2021, čj. MMFM 93348/2021