Informujeme široku veřejnost, že na silnici I/56 v k.ú. Kunčičky u Bašky bude v období od 6. 4. 2023 omezena doprava částečnou uzavírkou komunikace, a to svedením vždy do jednoho jízdního pruhu. K uzavírce dochází z důvodu výstavby protihlukových stěn.

Stavební práce budou probíhat od úrovňového křížení s místní komunikací u Stanovských až po mimoúrovňové křížení Baška, a to ve dvou etapách:

  • 2. etapa v termínu 6. 4. 2023 – 13. 8. 2023 pravý jízdní pruh komunikace ve směru na Frýdlant nad Ostravicí
  • 1. etapa v termínu 13. 4. 2023 – 13. 5. 2023 pravý jízdní pruh komunikace ve směru na Frýdek-Místek

Stavební práce bude provádět společnost EDS Trade s.r.o.

pdfuzavirka_I_56.pdf1.54 MB