Kalendář událostí

Stáhnout jako soubor iCal
3. zasedání Zastupitelstva obce Baška
čtvrtek 13 prosinec 2018, 17:00

Starostka obce Baška svolává
na den čtvrtek 13. 12 2018 do velké zasedací místnosti Obecního úřadu Baška, II. patro
od 17.00 hodin

3. zasedání Zastupitelstva obce Baška

Návrh programu:
 1. Zahájení a schválení návrhu programu
 2. Volba zpravodaje
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění usnesení
 5. Zpráva o činnosti Rady obce Baška
 6. Návrh rozpočtu obce Baška na rok 2019
 7. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Baška na léta 2020 – 2021
 8. Koupě nemovitosti č.p. 425 v Bašce se všemi součástmi a příslušenstvím
 9. Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu pro rok 2018
 10. Návrh na vyřazení zmařených investic
 11. Cena úhrady za odvádění odpadních vod kanalizací pro rok 2019
 12. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rozšíření kapacity základního vzdělávání v obci Baška“
 13. Prodej pozemků p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34 vše k.ú. Kunčičky u Bašky
 14. Statut sociálního fondu obce Baška
 15. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2019
 16. Harmonogram zasedání Zastupitelstva obce Baška na rok 2019
 17. Diskuze
 18. Usnesení
 19. Závěr

Irena Babicová
starostka obce Baška

Zasedání je veřejné.

Místo Obecní úřad Baška
Baška 420
73901