Zapomenutá místa a názvy

Rozsáhlé pole v Bašce za hřbitovem bylo kdysi rozděleno do pásů, kde každý patřil k jinému statku, pěstovalo se zde vše možné a plocha hrála barvami, dnes je zde jediné velké pole.

Novodobá kolonie rodinných domů na cestě do Místku. Domy navazují na starší zástavbu na dnešním území Místku, kde stojí i stará dřevěná zvonice.

Baščica je trochu nespisovně znějící tradiční název přítoku přehrady, ale i celého území kolem této říčky. Baščica unikla regulaci a tak kolem jejího toku najdeme ještě dnes původní biotopy. Hledali jste někdy pramen Baščice? Tok této říčky je překvapivě dlouhý a pramen nalezneme až v úbočí Lysé hory.

Metylovské hůrce u nás nikdo neřekne jinak než Čupek. Na tomto kopci se setkávají katastry Hodoňovic a Metylovic. Už mezi válkami byl vrchol oblíbeným cílem výletů, o čemž svědčí i dnes chátrající chata. Z vrcholu i luk na úbočích jsou krásné výhledy do krajiny.

Hodoňovice vznikly jako malá obec se staveními okolo cesty z Kunčiček. Dědina začínala ve dnes slepé ulici k rychlostní silnici, táhla se směrem na Kamenec a jejím centrem se stalo prostranství u hostince U Čendy. Stáří místa můžeme ještě dnes poznat například díky drobným chalupám, starým stodolám či úzkým uličkám.

Listnatý lesík kousek za hasičskou zbrojnicí. Dříve se zde dělaly táboráky, dnes si tady občas hrávají děti. Na jaře je místo poseto medvědím česnekem.

Jeden z kopců v lese za Baškou. Na Húru navazuje Trojačka, kde se setkávají katastry tří obcí – Janovic, Skalice a Bašky. Na louce pod Húrou se kdysi lyžovalo.

Původně samostatná osada, která postupem zástavby srostla s Hodoňovicemi a následně byla opět rozdělena rychlostní silnicí.

Ke skoro každé větší továrně kdysi patřila dělnická kolonie, v Bašce máme hned 3, ale jsou jen malé. Za slévárnu byl vyvážen odpad z vysoké pece – struska. Byly jí celé hromady, na kterých si později děti hrávaly. A tyto hromady daly název i místu.

Kozinec je jedním z vršků v lese za Baškou. Nejen na jeho úbočích je několik starých lomů, které byly dějištěm řady dětských her, ale i životním údělem dřívějších kameníků. Přístup do jednoho z lomů je například za křížem V Potokách. Lomy a Kozinec kdysi nebyly zarostlé a ještě po válce z nich byl krásný výhled na Frýdek, dnes ho musíme hledat mezi korunami stromů.

Na vršcích za obcí se dříve páslo, byly zde louky, les, křoviny  i lísky, od kterých možná pochází název místa. V Lísku za poslední desetiletí vyrostla řada rekreačních chat a poslední dobou i rodinných domů. Za Lískem pod vysokým napětím dříve pokračovala cesta do Janovic.

Území kolem křižovatky na Janovice – Malá Baška je už na nejstarších mapách součástí katastru obce Baška, ačkoli se zde zástavba rozšiřovala směrem od Pržna. Nad Malou Baškou leží zalesněný vrch, kterému se říká Panský les.

Mitanka nebo Samaritánské hřiště či tvrziště, to jsou 3 názvy jednoho místa. Začalo to hradiskem – malou tvrzí zřejmě dřevěnou, která na tomto kopečku stávala a hlídala cesty v údolí. TJ Sokol místo později využil jako hřiště. Dnes zde z bývalé tvrze mnoho nenajdeme a pokud nevylezeme nahoru, tak mezi stromy neuvidíme ani hřiště.

Čemu sloužil podmáčený kousek louky úplně na konci obce daleko od lidí je asi všem jasné.

Stačí vyjít na kopeček ke kapli a rozprostře se nám krásný výhled k Čupku. Několik nízkých objektů a zahrada, kde probíhaly dětské tábory a nejrůznější setkání, patří řádu Salesiánů.

Vesnice Baška se původně rozprostírala pouze kolem cesty a potoka Bystrého. Jedinou další uličkou byla Skotňa. Začínala na plácku u Bystrého, kde dříve stávala dřevěná zvonice a vedla pod Dřevjaný kopec.

Pozemkům podél cesty do Skalice přes Kvíčalku se říká Panský kopec. Majitelé továrny zde nechali pro své zaměstnance postavit kolonii domků a později zde byla zbudována i přehrada.

V Pískovně se kdysi těžil písek, později se stávala častým útočištěm trampů a místem pro táboráky. I dnes je toto již dosti zarostlé místo oblíbeným cílem procházek.

Údolí a řečiště řeky Ostravice ohraničuje svah, chceme-li břeh, nachází se na straně slezské i moravské.  Místu na fotce dal tento svah i jméno. Najdete se zde jedna z mála studánek v obci.

Ve svahu v lese ještě dnes stojí ruina chaty pana Salingera. Děti si tam chodívaly hrát a postupně se Salingerka začalo říkat nejen chatě, ale i celému kopci.

Joomla SEF URLs by Artio