Dne 11.6. 2021 od 7:00 proběhne uzavírka místní komunikace č. 9b na pozemku p.č. 1289 v Kunčičkách u Bašky (v blízkosti čísla popisného 37, 183, 162, 129). Objízdná trasa povede po místních komunikacích vyznačených na přiloženém situačním snímku. Ve stejnou dobu bude probíhat částečná uzavírka místní komunikace č. 9b na pozemku p.č. 1289 v Kunčičkách u Bašky (v blízkosti č.p. 260,273 a 325).

Objízdná trasa bude svedena do jednoho jízdního pruhu. Uzavírka je spojena s finální opravou asfaltového povrchu komunikace. Situační snímek