ČEZ informuje občany Bašky, že 17.9. 2020 od 7:30 do 15:00 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v Bašce . Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha Přerušení dodávky elektřiny