ČEZ informuje občany Bašky, že 7. května 2021 od 7:30 do 17:00 dojde k přerušení dodávky elektrického proudu v části Kunčičky u Bašky.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Informace o konkrétních odběrných místech viz příloha: 

Odstávka 7. května