Zastupitelstvo obce Baška schválilo na svém 11. zasedání dne 10. 10. 2011 Územní plán Baška s účinností od 1. 11. 2011.

Úplné znění Územního plánu Baška:

Textová část

Titulní strany textové částititulni_listy.pdf
Obsah elaborátuobsah_elaboratu.pdf
A. Obsah textové části Územního plánu Baškaobsah_textove_casti.pdf
A. Textová část Územního plánu Baškatextova_cast.pdf
B. Obsah odůvodnění Územního plánu Baškaobsah_oduvodneni.pdf
B. Odůvodnění Územního plánu Baškaoduvodneni.pdf

Grafická část

A.1 Základní členění územíA_1_legenda.pdf
A_1_vykres.pdf
A.2 Hlavní výkresA_2_legenda.pdf
A_2_vykres.pdf
A.3 DopravaA_3_legenda.pdf
A_3_vykres.pdf
A.4 Vodní hospodářstvíA_4_legenda.pdf
A_4_vykres.pdf
A.5 Energetika a spojeA_5 legenda.pdf
A_5_vykres.pdf
A.6 Veřejně prospěšné stavbyA_6_legenda.pdf
A_6_vykres.pdf
B.1 Koordinační výkresB_1_legenda.pdf
B_1_vykres.pdf
B.2 Zábory půdyB_2_legenda.pdf
B_2_vykres.pdf
B.3 Širší vztahyB_3_legenda.pdf
B_3_vykres.pdf

Mapová aplikace Moravskoslezského kraje s územními plány obcí

Mapová aplikace územního plánu obce Baška Aplikace uzemni plan

Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí MSK včetně jejich změn ve formátu PDF (textové části - výroky, výkresy, legendy). V mapové části je možno zobrazit výkresy územních plánů obcí MSK, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). Z mapových podkladů lze volit mezi základní mapou, leteckými snímky a historickou mapou představující císařské otisky stabilního katastru (1830–1836).

V aplikaci jsou v bezešvé mapě zobrazeny platné územní plány, právní stavy územních plánů po zapracování změn nebo starší územní plány, které nemají zpracován právní stav a jejich změny jsou ve formátu PDF obsaženy v přehledové části. Proto je účelné pro zjištění aktuálního stavu vždy nahlédnout do přehledové části.

Dokumenty k Územnímu plánu obce Baška

Návrh změny č. 1 Územního plánu Baška

pdf Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu na udržitelný rozvoj území (2.04 MB)
pdf Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 Územního plánu na životní prostředí (3.62 MB)
pdf A.1 ZM1 Zakladni cleneni uzemi (1.67 MB)
pdf A.1 ZM1 Zakladni cleneni uzemi legenda (225 KB)
pdf A.2 ZM1 Hlavni vykres (3.58 MB)
pdf A.2 ZM1 Hlavni vykres legenda (417 KB)
pdf A.3 ZM1 Doprava (4.41 MB)
pdf A.3 ZM1 Doprava legenda (673 KB)
pdf A.4 ZM1 Vodni hospodarstvi (4.75 MB)
pdf A.4 ZM1 Vodni hospodarstvi legenda (700 KB)
pdf A.5 ZM1 Energetika (4.01 MB)
pdf A.5 ZM1 Energetika legenda (579 KB)
pdf A.6 ZM1 Verejne prospesne stavby (1.17 MB)
pdf A.6 ZM1 Verejne prospesne stavby legenda (227 KB)
pdf B.1 ZM1 Koordinacni vykres (5.28 MB)
pdf B.1 ZM1 Koordinacni vykres legenda (984 KB)
pdf B.2 ZM1 ZPF (2.42 MB)
pdf B.2 ZM1 ZPF legenda (253 KB)
pdf B.3 ZM1 Sirsi vztahy (2.22 MB)
pdf B.3 ZM1 Sirsi vztahy legenda (435 KB)

pdf Baska UP ZM1 navrh 04 17 (536 KB)
pdf Baska UP ZM1 navrh 04 17 srov (686 KB)
pdf Baska UP ZM1 oduvodneni 04 17 (4.43 MB)

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Baška

pdf Průzkumy a rozbory pro změnu č. 1 Územního plánu obce Baška (3.82 MB)
pdf Návrh zadání pro Změnu č. 1 Územního plánu Baška (2.52 MB)

 

Územní plán Baška" byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP-EU-MMR