Zastupitelstvo obce Baška schválilo na svém 11. zasedání dne 10. 10. 2011 Územní plán Baška s účinností od 1. 11. 2011.

Územní plán Baška:

Textová část

Titulní strany textové části titulni_listy.pdf
Obsah elaborátu obsah_elaboratu.pdf
A. Obsah textové části Územního plánu Baška obsah_textove_casti.pdf
A. Textová část Územního plánu Baška textova_cast.pdf
B. Obsah odůvodnění Územního plánu Baška obsah_oduvodneni.pdf
B. Odůvodnění Územního plánu Baška oduvodneni.pdf

Grafická část

A.1 Základní členění území A_1_legenda.pdf
A_1_vykres.pdf
A.2 Hlavní výkres A_2_legenda.pdf
A_2_vykres.pdf
A.3 Doprava A_3_legenda.pdf
A_3_vykres.pdf
A.4 Vodní hospodářství A_4_legenda.pdf
A_4_vykres.pdf
A.5 Energetika a spoje A_5 legenda.pdf
A_5_vykres.pdf
A.6 Veřejně prospěšné stavby A_6_legenda.pdf
A_6_vykres.pdf
B.1 Koordinační výkres B_1_legenda.pdf
B_1_vykres.pdf
B.2 Zábory půdy B_2_legenda.pdf
B_2_vykres.pdf
B.3 Širší vztahy B_3_legenda.pdf
B_3_vykres.pdf

Mapová aplikace Moravskoslezského kraje s územními plány obcí

Mapová aplikace územního plánu obce Baška Aplikace uzemni plan

Aplikace je rozdělena do dvou sekcí – přehledová a mapová část. V přehledové části je možno zobrazit a stáhnout územní plány obcí MSK včetně jejich změn ve formátu PDF (textové části - výroky, výkresy, legendy). V mapové části je možno zobrazit výkresy územních plánů obcí MSK, správní členění území kraje a územně identifikační prvky (ulice, parcely). Z mapových podkladů lze volit mezi základní mapou, leteckými snímky a historickou mapou představující císařské otisky stabilního katastru (1830–1836).

V aplikaci jsou v bezešvé mapě zobrazeny platné územní plány, právní stavy územních plánů po zapracování změn nebo starší územní plány, které nemají zpracován právní stav a jejich změny jsou ve formátu PDF obsaženy v přehledové části. Proto je účelné pro zjištění aktuálního stavu vždy nahlédnout do přehledové části.

Dokumenty k Územnímu plánu obce Baška

Návrh změny č. 1 Územního plánu Baška pro opakované veřejné projednání

pdfA.1-Zm1-Základní-členění-území-legenda.pdf280.39 KB

pdfA.1-Zm1-Základní-členění-území.pdf1.73 MB

pdfA.2-Zm1-Hlavní-výkres-legenda.pdf464.72 KB

pdfA.2-Zm1-Hlavní-výkres.pdf3.73 MB

pdfA.3-Zm1-Doprava-legenda.pdf729.9 KB

pdfA.3-Zm1-Doprava.pdf4.59 MB

pdfA.4-Zm1-Vodní-hospodářství-legenda.pdf750.81 KB

pdfA.5-Zm1-Energetika-legenda.pdf695.04 KB

pdfA.6-Zm1-Veřejně-prospěšné-stavby-legenda.pdf280.51 KB

pdfA.6-Zm1-Veřejně-prospěšné-stavby.pdf1.34 MB

pdfB.1-Zm1-Koordinační-výkres-legenda.pdf1.46 MB

pdfB.1-Zm1-Koordinační-výkres.pdf5.52 MB

pdfB.2-Zm1-ZPF-legenda.pdf240.02 KB

pdfB.2-Zm1-ZPF.pdf2.54 MB

pdfB.3-Zm1-Širší-vztahy-legenda.pdf737.86 KB

pdfB.3-Zm1-Širší-vztahy.pdf14.55 MB

pdfBaška-ZM.1.návrh.uprav.09.19.pdf620.68 KB

pdfBaška-ZM.1.návrh.uprav.09.19.srov.pdf666.75 KB

pdfBaška-ZM.1.odůvodnění.upr.09.19.pdf6.21 MB

 

 

 

 

Územní plán Baška" byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP-EU-MMR