Územní plán Baška

Zastupitelstvo obce Baška schválilo na svém 11. zasedání dne 10. 10. 2011 Územní plán Baška s účinností od 01. 11. 2011.

 

Úplné znění Územního plánu Baška:

Textová část

Titulní strany textové části titulni_listy.pdf
Obsah elaborátu obsah_elaboratu.pdf
A. Obsah textové části Územního plánu Baška obsah_textove_casti.pdf
A. Textová část Územního plánu Baška textova_cast.pdf
B. Obsah odůvodnění Územního plánu Baška obsah_oduvodneni.pdf
B. Odůvodnění Územního plánu Baška oduvodneni.pdf

Grafická část

A.1 Základní členění území A_1_legenda.pdf
A_1_vykres.pdf
A.2 Hlavní výkres A_2_legenda.pdf
A_2_vykres.pdf
A.3 Doprava A_3_legenda.pdf
A_3_vykres.pdf
A.4 Vodní hospodářství A_4_legenda.pdf
A_4_vykres.pdf
A.5 Energetika a spoje A_5 legenda.pdf
A_5_vykres.pdf
A.6 Veřejně prospěšné stavby A_6_legenda.pdf
A_6_vykres.pdf
B.1 Koordinační výkres B_1_legenda.pdf
B_1_vykres.pdf
B.2 Zábory půdy B_2_legenda.pdf
B_2_vykres.pdf
B.3 Širší vztahy B_3_legenda.pdf
B_3_vykres.pdf

 

„Územní plán Baška" byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj"

 www.strukturalni-fondy.cz/iop

IOP-EU-MMR