Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Veřejná výzva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2017 16.11.2017 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa obec Krásná
Administrátor

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-55 Administrátor
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-54 Administrátor
19.10.2017 14.12.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - 1007/35 Hodoňovice
Administrátor
18.07.2017 04.08.2017 Dražební vyhláška - Stavební buňka
Administrátor

Veřejné vyhlášky o územním řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.10.2017 20.10.2017 Veřejná vyhláška k umístění značky - B28 "Zákaz zastavení"
Administrátor
14.06.2017 01.08.2017 VV - Sdělení o zpracování návrhu změny č. 1 Územního plánu Baška
MMFM_S 19259/2016/OÚRaSŘ/VašD Administrátor
23.05.2017 09.06.2017 Zahájení stavebního řízení projektu - Rekonstrukce chodníku podél silnice II/477 a silnice III/48425 v obci Baška
Administrátor
07.03.2017 24.03.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Patrik Dedič)
Administrátor
20.12.2016 05.01.2017 Upozornění vlastníků pozemků na odstranění a okleštění stromoví
Administrátor
11.11.2016 28.11.2016 Záměr obce Baška o pronájmu nebytových prostor k provozování restaurační a hostinské činnosti
Administrátor
04.11.2016 19.11.2016 Veřejná vyhláška o územním řízení - Novostavba rodinného domu Baška
Administrátor

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.11.2017 27.11.2017 Záměr na pronájem KD na vědomostní kvízy
Administrátor
01.11.2017 07.02.2018 Nabídka pozemku k pronájmu k.ú. Baška p.č. 170
Administrátor
04.10.2017 20.10.2017 Záměr o pronájem nebytových prostor pro cvičení PowerJogy
Administrátor
13.09.2017 02.10.2017 Záměr o prodeji pozemku p.č. 408 v k.ú. Baška
Administrátor
02.08.2017 01.11.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Baška p.č.170
Administrátor
26.07.2017 11.08.2017 Záměr obce o prodeji pozemku p.č. 93 k.ú. Baška ve vlastnictví obce Baška
Administrátor
26.06.2017 12.07.2017 Záměr o výpůjčce sportovních hřišť VK Baška
Administrátor
23.06.2017 20.07.2017 Prodej části pozemku v k. ú. Hodoňovice
Administrátor
06.06.2017 23.06.2017 Záměr o výpůjčce sportovních hřišť VK Baška
Administrátor
04.05.2017 03.08.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Administrátor
07.04.2017 26.04.2017 Vyhlášení záměru pronajmout soc. zařízení pro provozovnu Občerstvení u lesa
Administrátor
01.02.2017 18.02.2017 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Administrátor
18.01.2017 06.02.2017 Záměr pronajmout Kulturní dům panu Martinu Prágrovi, za účel pořádání kurzů společenského tance
Administrátor