Úřední deska

uredni deska fyzickaObec Baška v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně. Fyzická úřední deska se nachází u vstupu do budovy obecního úřadu a je vždy přístupna a osvětlena.

Pro prohlédnutí již sejmutých dokumentů máte možnost nahlédnout do Archívu.

Úřední deska dlouhodobých dokumentů:

Veřejná výzva

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.10.2017 16.11.2017 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa obec Krásná
Administrátor

Dražební vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.01.2019 14.02.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Lenka Chromiaková
11.12.2018 11.01.2019 Nařízení elektronického dražebního jednání
Lenka Chromiaková
07.11.2018 18.12.2018 Nařízení elektronické dražby - DOBROVOLNÁ DRAŽBA
Lenka Chromiaková
30.04.2018 30.05.2018 Dražební vyhláška - soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Lenka Chromiaková
30.04.2018 25.05.2018 Dražební vyhláška - soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý
Lenka Chromiaková
28.02.2018 28.03.2018 Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
Administrátor
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-55 Administrátor
01.11.2017 21.12.2017 Dražební vyhláška o provedení el. dražby nemovitosti v k.ú. Hodoňovice
203 Ex 49356/16-54 Administrátor
19.10.2017 14.12.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti - 1007/35 Hodoňovice
Administrátor
18.07.2017 04.08.2017 Dražební vyhláška - Stavební buňka
Administrátor

Veřejné vyhlášky o územním řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.10.2017 20.10.2017 Veřejná vyhláška k umístění značky - B28 "Zákaz zastavení"
Administrátor
23.05.2017 09.06.2017 Zahájení stavebního řízení projektu - Rekonstrukce chodníku podél silnice II/477 a silnice III/48425 v obci Baška
Administrátor
07.03.2017 24.03.2017 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost (Patrik Dedič)
Administrátor
20.12.2016 05.01.2017 Upozornění vlastníků pozemků na odstranění a okleštění stromoví
Administrátor
11.11.2016 28.11.2016 Záměr obce Baška o pronájmu nebytových prostor k provozování restaurační a hostinské činnosti
Administrátor
04.11.2016 19.11.2016 Veřejná vyhláška o územním řízení - Novostavba rodinného domu Baška
Administrátor

Záměre prodeje, pronájmu

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.02.2019 04.03.2019 Záměr obce Baška pronajmout část pozemku p.č. 965/1 k.ú. Baška
Lenka Chromiaková
21.12.2018 08.01.2019 Záměr pronájmu části budovy čp. 320 se zastavěnou plochou p.č. 354 k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
17.12.2018 02.01.2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 1145/8, p.č. 1145/30 a p.č. 1145/34, vše v k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
30.11.2018 17.12.2018 Záměr na pronájem části pozemku p.č. 1966 v k.ú. Baška
Lenka Chromiaková
16.11.2018 03.12.2018 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1210/16, p.č. 1210/20 a p.č. 1286/15, k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
16.11.2018 03.12.2018 Záměr prodeje částí pozemků p.č. 230/1 a p.č. 231/2, k.ú. Kunčičky u Bašky
Lenka Chromiaková
03.10.2018 06.02.2019 Nabídka pozemků k pronájmu
Lenka Chromiaková
11.09.2018 01.10.2018 Záměr na pronájem nebytových prostor k provozování restaurační a hostinské činnosti
Lenka Chromiaková