Seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.03.2018

Sejmuto: 31.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá):