Výpůjčka nebytového prostoru v budově č.p. 28 Kunčičky u Bašky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.12.2021

Sejmuto: 20.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Lenka Chromiaková