Spolky a organizace

Jezdecký klub Dřevěný dvůr

Jezdecký klub Dřevěný dvůr Od června roku 2002 působí v Bašce jezdecký klub DŘEVĚNÝ DVŮR BAŠKA, který je financován firmou ARCimpex. V současné době je ve vlastnictví klubu 6 koní a máme 25 členů, věnujeme se parkurovému, drezurnímu a westernovému sportu. V roce 2007 byly naše nejvýznamnější úspěchy tyto: 1. místo v celorepublikové parkurové soutěži pětiletých koní KMK získala klisna La Legion s Markem Klusemv drezuře 1. místo na mezinárodním drezurních závodech FEI WORLD DRESSAGE CHALLENGE Kamila Kollárová s Royal Dancer a 2x2.místo na MČR v reiningu1. místo na mezinárodních závodech v Polsku získal Ondřej Slamják se Smart Little Joker. Náš klub se úspěšně zúčastňuje také závodů pony, dětí a soutěží pro začínající jezdce, jejichž výcviku se zde také věnujeme. Máme velmi dobré zázemí, krytou halu i prostornou jízdárnu.

Kontakt:

JEZDECKÝ KLUB DŘEVĚNÝ DVŮR Baška 490, 739 01 Baška

V letošním roce si v Bašce vedle několika dalších výročí v historii obce připomínají také skutečnost, že před 90. lety ,v lednu 1919, zde vznikla samostatná sokolská tělocvičná jednota a o deset let později ,7. června 1929, se uskutečnilo slavnostní položení základního kamene ke stavbě sokolovny v Bašce. Sokolská myšlenka měla v obci své nadšené příznivce již v prvních letech minulého století. Šestého června 1910 se stávají členy místecké sokolské jednoty pp.Štěpán. Mikoláš,Josef Šimík,Josef Koloničný Jan Koloničný, Alois Koloničný, Josef Zdrálek, všichni z Bašky. Za podpory místeckých sokolů je pak založen 27. listopadu 1911 v Bašce odbor jednoty sdružující cvičence z Bašky, jeho prvním starostou byl Josef Koloničný./1911-1918/. Cvičilo se třikrát týdně v hostinci u.Blažků.- V roce 1912 se všesokolského sletu v Praze zúčastňuje již 7 cvičenců z Bašky. O tom, že národnostní situace v obci nebyla dobrá dokazují kronikářské vzpomínky prvního vzdělavatele odboru ,bašského-učitele Augustina Schmida / 1887-1980/, pozdějšího legionáře a významného kulturního pracovníka našeho regionu. „Život v obci byl složitý. Nejenom vedení hutě v Bašce,ale i většina občanů nebyla sokolské myšlence nakloněna. Staří baščané byli „dajčfrajndliši“, škola byla utrakvistická-, v nižších třídách se učilo česky ,ve vyšších ročnících jen německy.A to vše sokolské myšlence prosazující také vlastenectví nepřálo“. Po skončení I. světové války dochází v Bašce  k významné události v sokolském hnutí. V lednu 1919 se sokolský odbor přetváří na samostatnou jednotu,při kterém je založen také ženský odbor. Z dochovaného archivního plakátu se lze dočíst, že již v neděli 21. září 1919 se uskutečnilo v místnostech bývalé„staré huti“ v Bašce „Veřejné cvičení“ členů Tělocvičné jednoty „Sokol“,na kterém vystoupili žáci, dorostenky, muži, a ženy. Po cvičení se pak uskutečnila ve velké dvoraně „ staré huti“ lidová veselice, “na kterou byli zvláště vítáni hosté v národních krojích.- Vstupné pán 3 K, dáma 2 K. V krizovém období maďarského vpádu na Slovensko, v roce 1919, nezůstávají stranou pomoci ani v Bašce. V bašské sokolské kronice je tato skutečnost nejenom zapsána, ale dokazují to také archivní fotografie z výcviků ve zbrani u pluku Svobody III. v Brně,kterého se zúčastnilo 9 nevojáků- sokolů z Bašky . Rok 1921 byl pro jednotu rokem jubilejním, připomínali si desetiletého trvání založení odboru Sokola v Bašce. Sokolskou myšlenku šíří baščané i do okolí , v tomto roce zakládají také sokolský odbor v Janovicích. Na podporu činnosti sokolům v Bašce a jejím patronem byl ČOS vybrán VI. okrsek župy Prostějovské se sídlem v Konici. Uskutečnilo se několik velmi přátelských vzájemných návštěv a společných těl. vystoupení,jak v Konici, tak v Bašce. Významným obdobím v historii Sokola v Bašce bylo především úsilí o stavbu sokolovny.Postavit vlastní sokolovnu bylo rozhodnuto na schůzi dne 17. prosince 1927. Byl zvolen stavební výbor s předsedou Františkem Pavelkem. Náklad na stavbu budovy,kterou navrhl arch. P.Krásný z Prahy činil 300 00 Kč.Na postavení se dále podílel stavitel V. Šlampa a arch. J. Čermák ,oba z Místku.Ze vzpomínek dlouholetého předsedy Tělocvičné jednoty Sokol Baška/ 1921-1933/ Albina Mojžíška, otištěných v „Almanachu“, vydaném v roce 1930, u příležitosti otevření sokolovny, se mimo jiné píše: “Vzpomínám rád ochoty a obětavosti místních i okolních sedláků,kteří veškerý materiál stavební, štěrk, písek, atd. svezli nám zadarmo. Z Bašky to byli: pp.Emil Velký,Jan Foldyna, Karel Pavelek,Alois Koloničný,Ondřej Kocich z Kunčiček Robert Schindler,František Carbol, František Naizar. Při stavbě sokolovny nám ještě zdarma pomáhali svými povozy: pp.Fr. Kulhánek z Bašky. Stéblo z Nové Vsi, dále pp. Gřunděl, Kotek, Kulhánek, Skotnica, Adamec z Pržna, Sládeček z Kunčiček u Bašky, Kozel a Halfar ze Skalice. Dne 7. července 1929 byl položen základní kámen, do něhož vloženy pamětní listiny a mince. Za obětavé pomoci mnoha dalších obětavých nadšenců byla sokolovna v Bašce dokončena a 7. září 1930 za přítomnosti široké veřejnosti a Karla Micka,starosty Těšínské župy Jana Čapka a župního náčelníka R. Šimůnka,který při této příležitosti řekl: „Nechť se vám plně podaří, abyste z vaší sokolovny posílali do světa co nejvíce mužů a žen statečných tělem i duchem, pevných povahou a ušlechtilých citem, jak jich národ, má- li míti budoucnost, potřebuje“. Při otevření sokolovny měla jednota 56 mužů,16 žen 21 dorostu 73 žáků, Odbočka v Janovicích měla 24 členů. F.V.

Podkategorie

V obci Baška v roce 1974 zahájil činnost Veteran Vehicle Club Baška, pod vedením předsedy klubu pana V. Šoleho. Za 36 let svého působení pořádal klub každoročně nejen tradiční velikonoční burzy, ale mimo jiné hodně klubových akcí a závodů se svými historickými vozidly. Díky němu je obec Baška v ČR mezi veteránisty známým místem. Klub sdružoval majitele a příznivce historických motocyklů a automobilů nejen z naší obce.
V roce 2011 vzniká zcela nový Veteran Klub Baška pod vedením Radka Grygaříka. V novém klubu je v současnosti registrováno celkem 7 členů. Klub pořádá jarní a podzimní veterán burzy, chce spolupracovat s obcí Baška na společenských akcích pořádaných v rámci obce Baška, ale také pořádat vlastní veterán srazy a jízdy veteránů. Snem bude jízda veteránů na samotný vrchol Beskyd Lysou Horu.
Pro případné zájemce o členství v klubu je zde emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.veteranklubbaska.cz