Hasiči

V sobotu 9. 2. 2019 trénovali hasiči z Bašky záchranu na zamrzlé přehradě Baška. Práce a záchrana na zamrzlých vodních plochách a tocích je specifickou činností, která klade vysoké nároky na připravenost hasiče, a to jak po stránce předchozího výcviku, tak po stránce psychické. Při záchraně osob probořených do ledu je zásadním požadavkem rychlost, efektivita a bezpečnost provedení zásahu. Aby naplnili tyto požadavky, rozhodli se odborně připravit praktickým výcvikem.

Hasiči z Bašky dostali od Moravskoslezského kraje čtyři komplety suchých obleků Aquatic vč. příslušenství pro práci ve vodě za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, v celké částce cca 80 tis. Kč. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve zvyšování bezpečnosti v regionu. Obleky převzal velitel jednotky Lukáš Handrejch s místostarostou obce Janem Richtrem.

Ani nízké teploty nezabránily jednotce hasičů z Bašky, aby trénovali záchranu tonoucího na vodní hladině. V sobotu 24. 11. se tak 5 členů JSDHO Baška vydala s vlastní technikou na přehradu Olešná, kde pod dohledem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se účastnili výcviku "Práce na vode - klidná hladina".

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je organizační složkou obce a je jí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. Obec zřizuje JSDHO na základě §29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Je nutno upozornit na častou záměnu pojmů „Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)“ a „Sbor dobrovolných hasičů (SDH)“. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i materiální stránce. Sbor dobrovolných hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení působícího na úseku PO.

Velitel JSDHO Baška: Lukáš Handrejch, tel. 731 414 489, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Evidenční číslo jednotky: 812119

Kategorie jednotky: JPO III/1

Počet členů: 18 - seznam členů jednotky

Hasičská zbrojnice: Baška 306, 739 01 Baška (mapa)

 

Základní úkoly JSDHO:

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
  • spolupracuje při zdolávání požárů, záchranných pracích, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními složkami PO, útvary policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů
  • činnost vykonává JSDHO v souladu s obecně závaznými předpisy

Handrejch Lukáš
Velitel jednotky, Strojník, Nositel dýchací techniky, Pilař, Vůdce malého plavidla

Doležel Karel
Zástupce velitele jednotky, Strojník, Nositel dýchací techniky, Pilař

Valchař Jan
Velitel družstva, Nositel dýchací techniky, Vůdce malého plavidla

Samek Marek
Velitel družstva, Nositel dýchací techniky, Pilář

Handrejch Jiří
Strojník, Nositel dýchací techniky

Koloničný Jan
Strojník, Nositel dýchací techniky, Pilář

Štěbra Michal
Strojník, Nositel dýchací techniky, Pilář, Vůdce malého plavidla

Teda Miloslav
Strojník, Nositel dýchací techniky

Koloničná Natálie
Hasič, Nositel dýchací techniky

Moravec Jiří
Hasič, Nositel dýchací techniky

Kocurek Petr
Hasič, Nositel dýchací techniky, Pilař

Ivánek Richard
Hasič, Nositel dýchací techniky

Valchařová Pavla
Hasič, Nositel dýchací techniky

Břežek Martin
Hasič, Nositel dýchací techniky

Handrejchová Hana
Hasič

Frýdl Vítězslav
Hasič

Frýdl Tomáš
Hasič

Blahut David
Hasič