Pracovníci Obce Baška ve své činnosti zajišťuje údržbu obecního hmotného majetku – školy, školky, garáže, obecní domy, restaurace, autobusové zastávky. Z nemovitého majetku se jedná o školní hřiště, zahrady, parky, hřbitovy, sportovní hřiště. Dále provádí údržbu obecních komunikací, chodníků, kanálů, vodních opustí apod.

Pro místní občany zabezpečuje nákladní dopravu vozidlem AVIE a mandlování prádla v mandlovně.

Ceník nákladní dopravy

AVIE A30 valník 25,- Kč vč. DPH/ km + 80,- Kč vč. DPH/ 15 minut práce

Pracovníci obce provozují zpracovnu komunálního odpadu. Zde se tříděný, pytlový, komunální odpad každý měsíc po svozu od občanů dále třídí a připravuje pro odběratele ke druhotnému zpracování. Jedná se o tyto odpadní materiály: sklo, plast, železo, papír, nebezpečný odpad (televizory, akumulátorové baterie, ledničky apod.).

V letních měsících služby provozují Autokemp Baška, nová sportoviště v areálu kempu a půjčovnu loděk na přehradě.

Ceník  ostatních služeb obce

Dělnické práce stavební 117 - 179,- Kč/ hod
Dělnické práce technické 179 - 238,- Kč/ hod
Kosení hřišť a rovných ploch 357,- Kč/ hod
Hrabání pokosu 119,- Kč/ hod
Prořezání a údržba keřů 298,- Kč/ hod
Práce s motorovou pilou 476,- Kč/ hod
Způjčení kontejneru 95,- Kč/ hod