Seznam článků

Dokumenty k rozpočtu obce Baška

 

Návrh rozpočtu 2021- příjmy

Příjmy


Návrh rozpočtu 2021- výdaje 

Výdaje


  

Příjmy 2020

OdPaPolPopisSkutečnost
2019
Rozpočet
2020
Rozpočet
změna (#1)
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 13 242 200,52 14 016 200  
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 361 784,66 278 300  
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos  1 221 060,22 1 214 400  
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 369 434,73 11 283 800  
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 062 480 1 000 000  
0 1211 Daň z přidané hodnoty 25 582 508,87 28 260 100  
0 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 36 726,80 30 000  
0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 4 347,20 5 000  
0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 2 359 245 2 300 000  
0 1341 Poplatek ze psů 71 154 72 000  
0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 93 170 70 000  
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství  9 770 10 000  
0 1344 Poplatek ze vstupného 22 257 15 000  
0 1345 Poplatek za ubytovací kapacity 155 0  
0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů  752,50 1 000  
0 1361 Správní poplatky  42 760 35 000  
0 1381 Daň z hazardních her 305 432,91 250 000  
 0 1382 Zrušená odvod z loterií a podobných her 1 536,22  0  
0 1511 Daň z nemovitých věcí 2 879 182,80 2 700 000  
0 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 87 000  0  
0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 884 400 884 400  
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 2 613 960,56 6 000 000  
0 4122 Ostatní neinv.přijaté transfery 66 328  0  
  4213 Investiční přijaté trasféry ze státáních fondů 2 827 000 0  
0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 54 661 740,78 14 600 000  
 0 4222 Investiční přijaté trasféry od krajů  24 866  72 760  
1019   Ostatní přijaté vratky transferů 10 0000 0  
1037   Celospolečenské funkce lesů  160 179  200 000  
2212   Silnice 4 840 0  
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 358 0  
2310   Pitná voda 50 893  30 000  
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 033 234,56  4 800 000  
3115   Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 165 732  150 000  
3314   Činnosti knihovnické 9 840  8 000  
3319   Ostatní záležitosti kultury 40 000 0  
3349   Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  12 300  15 000  
3392   Zájmová činnost v kultuře 563 232  600 000  
3399   Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros 11 093  0  
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 60 190  65 000  
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 605,90  0  
3421   Využití volného času dětí a mládeže 140 367  100 000  
3429   Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 562 377,40  1 500 000  
3612   Bytové hospodářství 1 142 206  1 100 000  
3613   Nebytové hospodářství 2 278 250,52  2 000 000  
3631   Veřejné osvětlení 5 814 0  
3632   Pohřebnictví  234 157  203 000  
3633   Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 10 849  11 000  
3635   Územní plánování  5 000  0  
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n.  635 323  452 000  
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 166 568  150 000  
3725   Využívání a zneškodňování komun.odpadů 780 715,05  600 000  
4351   Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd 35 203  20 000  
4357   Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 106 000  160 000  
6171   Činnost místní správy 122 595  100 000  
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 214,13  2 000  
6320   Přijaté pojistné náhrady 370 012 0  
6409   Ostatní činnosti j. n. 1 266 0  
    Příjmy celkem 133 574 768 95 373 960  
  8115 Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč. -2 088 606,87  19 791 300  
  8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  47 136 787,39 0  
  8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pr. - 5 900 000 0  
  8901 Operace z peněžných účtů org. nemající charakter příjm 280 936,39 0  
    Celkem (příjmy + financování) 173 003 885  115 165 260