EU MPMR logo

Předmětem projektu je vybudování nové dětské skupiny v obci Baška, konkrétně v budově Hodoňovice č. p. 100. Budou provedeny stavební práce budovy, úpravy venkovního prostranství,dodávka vybavení a dodávka venkovních herních prvků. V budově bude umístěno 1 oddělení pro 10 dětí. Dokončení realizace projektu očekáváme v srpnu 2018.

Hlavními cíli projektu jsou:

  • navýšení kapacity předškolního vzdělávání v obci Baška formou vybudování prostor pronovou dětskou skupinu,
  • zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Baška a jejímspádovém území,
  • umožnění dřívějšího návratu do pracovního procesu pečujícím osobám v obci Baška a jejím spádovém území.

Výsledky projektu jsou:

  • 1 nově vybudované oddělení dětské skupiny včetně nejnutnějšího zázemí a vybavení (šatny,záchody apod.),
  • 10 dětí umístěných v tomto novém oddělení,
  • navýšená rejstříková kapacita dětské skupiny o 10 dětí oproti stávajícímu stavu (resp.navýšení z 0 na 10),
  • přijetí 2 nových zaměstnanců: z toho 1 na pozici ředitele/ ředitelky dětské skupiny a 1 nového zaměstnance na pozici učitel/ učitelka nových prostor.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Joomla SEF URLs by Artio