Logo_ROP

Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Registrační číslo: CZ.1.10/2.3.00/03.01173

Smyslem projektu "Regenerace brownfields Baška" je demolice lokality brownfields s cílem zabránění dalšímu nebezpečnému chátrání neestetické oblasti nacházející se v obci Baška. Jedná se o chátrající nevyužívané budovy, hyzdící okolí, kde se shromažďují problémové skupiny obyvatel, rozlehlé neudržované a podmáčené pozemky, chátrající „brouzdaliště“ zarostlé rákosem a obecní louku („mrchoviště“) zanesenou vegetačním odpadem z lesa a přilehlých pastvin. Na místech bouraných objektů a rekultivovaných pozemcích bude provedeno zatravnění vzniklých ploch a vysazena náhradní výsadba.

Cílem projektu je zatraktivnit veřejná prostranství, zlepšit stav životního prostředí a připravit plochu pro budoucí, nová funkční využití území v obci Baška. Obec Baška získá prostranství, které bude splňovat kapacitní měřítka pro akce regionálního charakteru, které obec taktéž pořádá (viz např. tzv. Baškohrátky – soutěž netradičních plavidel na přehradě Baška s mnohatisícovou návštěvností) a ráda by na jejich nabídku ještě navázala pořádáním kulturních akcí v důstojném prostředí této turisticky atraktivní lokality u přehradní nádrže Baška. Odpovídající kulturně-společenskou infrastrukturou pro venkovní akce obec nedisponuje. Po dokončení náhradní výsadby vznikne místo vhodné k procházkám a odpočinku v blízkosti vodní nádrže a rovněž nedaleko centra obce. Všechna veřejná prostranství upravená v rámci projektu „Regenerace brownfields Baška“ budou užívána v souladu se „Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko“.

 Obec Baška ukončila dne 31. 05. 2013 projekt "Regenerace brownfields Baška". V rámci tohoto projektu bylo realizováno:

  • z obecní louky ("mrchoviště")  byla odvezena zemina, pozemek byl zorán a uvláčen
  • z "brouzdaliště" byl odstraněn rákos a křoví, byla rozebrána a odstraněna betonová plocha, návozem zeminy byl pozemek srovnán s okolím a bylo provedeno osetí travním semenem
  • na pozemku vedle Základní školy v Bašce byla zbourána budova, ve které byla prodejna "Marka" a obecní garáž, byla odstraněna asfaltová plocha a provedeno osetí travním semenem
  • na pozemcích mezi cihelnou a přehradou byl zbourán chátrající obytný dům Baška č.p. 101, včetně souvisejících staveb, a osetí vzniklé plochy, byly odstraněny křoviny a srovnán terén, na svahu pod přehradou byly vykáceny napadené a suché stromy a provedena náhradní výsadba
Joomla SEF URLs by Artio