Identifikační číslo projektu: 115D312040573

Cílem projektu je pořízení lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem nápomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 1 000 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

MZP logo RGB v2CZ RO B C

Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o.
Stav realizace: realizace