V pondělí 29.1. 2018 v 10.45 hod. byla slavnostním aktem „Poklepem“ na původní tabulku označující Základní školu, zahájena realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“. Této slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

Místostarosta Martin Čajánek po vlastním zahájení a přivítání hostů předal slovo starostce obce Ireně Babicové, která připomněla některé milníky přípravy stavby, ale rovněž informovala o stěžejním rozhodnutí, na které jsme dlouho čekali, a to na přiznání finanční dotace z 47. výzvy operačního programu IROP (dle podané žádosti byla hodnota dotace ve výši 89 099 661,01 Kč).

Následně se ujal slova zástupce firmy Zlínstav – obchodní ředitel Jiří Stacke, který přislíbil maximální nasazení svých pracovníků, aby v září 2019 naši žáčci začali výuku v nových prostorách školy.

Tomuto slavnostnímu aktu předcházel vlastní podpis smlouvy na realizaci této stavby mezi Obcí Baška a firmou Zlínstav a.s., kdy tato firma byla vybrána na základě podané nabídky s celkovou cenou (s DPH) 142 551 215,93 Kč

V následujících dnech (1. 2. 2018) dojde k předání staveniště a zhotovitel začne s první etapou stavby, kterou jsou především demolice stávajících objektů dle projektu. Ukončení stavebních prací je pak plánováno k 30. 4. 2019 a následně budou probíhat práce na vybavení interiéru, tak aby byl objekt připraven na začátek školního roku 2019/20.

Joomla SEF URLs by Artio