Základní škola Baška

Stavba ZŠ zahájena

V pondělí 29.1. 2018 v 10.45 hod. byla slavnostním aktem „Poklepem“ na původní tabulku označující Základní školu, zahájena realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“. Této slavnostní chvíle se vedle vedení obce a ředitelky základní školy zúčastnil zástupce zhotovitele – firmy Zlínstav a.s., také zástupci firmy EP Rožnov a.s., která připravila projektovou dokumentaci a firmy JS Property, která bude mít na starosti stavební dozor.

ZŠ Baška

V pondělí 29. ledna 2018 v 10.45 hodin bude slavnostně zahájena stavba "Přístavba a rekonstrukce Základní školy v Bašce, včetně výstavby tělocvičny" symbolickým poklepem na budovu Základní školy v Bašce, společně se zástupci zadavatele Obce Baška a zhotovitele ZLÍNSTAV.