Služby obce

Od října 2020 dochází ke změně ve svozu tříděného odpadu. Odpady budou sváženy nadále každý první celý týden v měsíci, a to ve středu část Baška, ve čtvrtek Kunčičky u Bašky a v pátek Hodoňovice. Občané obdrží 5 náhradních plastových pytlů, z toho 3 žluté, 1 modrý a 1 zelený, které budou do každé domácnosti dovezeny v průběhu svozového týdne osobním automobilem pracovníky svozové firmy. K pytlům s tříděným odpadem neukládejte jiný objemný odpad, tento nebude pracovníky FCC odvezen.

Termíny třídění v různých částí obce

 • Pondělí + Úterý -> Baška
 • Středa + Čtvrtek -> Kunčičky u Bašky
 • Čtvrtek + Pátek -> Hodoňovice

Plasty – žluté pytle

kont_plastKteré plasty se TŘÍDÍ?

 • PET láhve (SEŠLÁPNUTÉ, mohou být s víčkem a etiketou), plastové nádoby a láhve, kelímky (vyškrábat zbytky jídla, pouze mastné obaly vymýt horkou vodou a čistícím prostředkem), krabičky a výrobky z plastů, sáčky, fólie. Plasty jsou na obalu označeny zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo čísly 1, 2, 4, 5, 6.

Které plasty se NETŘÍDÍ?

 • mastné a znečištěné plastové obaly, plastové nádoby od olejů a chemikálií, PVC – např. plastové trubky (novodurové), podlahové krytiny, misky (označeno číslem 3).

Papír a nápojové kartony– modré pytle

kont_papir

Který papír se TŘÍDÍ?

 • noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, krabice, lepenka, papírové sáčky, sešity, kancelářský papír (není nutno odstraňovat kancelářské svorky), nápojové kartony od mléčných výrobků, džusů, vín apod. (vymýt, STLAČIT, odevzdat i s víčkem). Papír je označen zkratkou PAP nebo čísly 20, 21, 22.

A který papír se NETŘÍDÍ?

 • hygienické papíry např. použité kapesníky a ubrousky, pleny (např. dětské), dámské hygienické potřeby (vložky), obvazy, papír mastný, znečištěný, uhlový (kopírák), voskový.

Sklo – zelené pytle

kont_sklo

Které sklo se TŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od nápojů (bez uzávěru, etiketu možno nechat), skleněné nádoby, tabulové sklo. Sklo je označeno zkratkou GL nebo čísly 70, 71, 72.

A které sklo se NETŘÍDÍ?

 • skleněné láhve od chemikálií, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, autosklo.

Železo – průhledné pytle

Třídíme do pytlů drobný kovový odpad, plechovky (vymyté). Větší kusy odkládáme k pytlům s tříděným odpadem.

Co s plasty, papírem a sklem, které se NETŘÍDÍ?

 • nebezpečný odpad (např. obal od chemikálií, motorových olejů, televize, počítače, AKU baterie, neonky, prošlé léky,apod.) - předat ve sběrném dvoře,
 • objemný odpad (objemné tabule skla, kartony, plastové trubky, podlahové krytiny, křesla, gauče, stoly, skříně) - předat ve sběrném dvoře nebo odložit v den svozu vedle plastových pytlů na tříděný odpad.
 • směsný komunální odpad - popelnice (RD) nebo kontejnery 1100 l (bytové domy).

Firma .A.S.A. děkuje občanům a firmám zapojeným do třídění za používání barevných pytlů pro danou surovinu a za zlepšující se kvalitu druhotné suroviny (méně znečištěných obalů), což oceňujeme zejména z hlediska hygieny pracovníků na třídící lince.

pdfPlán odpadového hospodářství Obce Baška pro období 2017-20221.49 MB

Komunální odpad

Termíny svozů v různých částech obce

 • Středa -> Baška
 • Čtvrtek -> Kunčičky u Bašky
 • Pátek -> Hodoňovice

Co patří do komunálního odpadu

 • použité kapesníky, pleny (např. dětské) a dámské hygienické potřeby (vložky),
 • keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo,
 • papír mastný, znečištěný, uhlový, voskový,
 • mastné a znečištěné plastové obaly, obal od zubní pasty, řasenka,
 • popel (nesmí být žhavý),
 • CD nosiče,
 • kombinované obaly (kromě nápojových krabic) označené značkou C/PAP nebo čísly 81, 84,
 • PVC výrobky (kromě objemných),
 • potraviny, bioodpad,
 • textil

Co je sběrný dvůr?

Zařízení na území obce Baška, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé – dočasné skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu. Jedná se o místo určené obcí Baška k odkládání složek komunálního odpadu.

Komu je sběrný dvůr určen?

Občanům obce Baška nebo fyzickým osobám, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Mohou do sběrného dvora předat odpad podnikatelé?

NE.  Žádná fyzická osoba oprávněná k podnikání ani právnická osoba nemá s obcí Baška uzavřenou písemnou smlouvu, která by je opravňovala k využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Nakládání s odpady je podnikatel povinen zajistit v souladu s platnou legislativou a odpad je povinen odevzdat oprávněné osobě, se kterou má uzavřenou písemnou smlouvu.

Kde se sběrný dvůr nachází?

Sběrný dvůr se nachází v Kunčičkách u Bašky v objektu čp. 330 -  viz MAPA.

Kdo sběrný dvůr provozuje?

Společnost FCC Česká republika, s.r.o.  na základě uzavřené smlouvy s obcí Baška.

Jaká je provozní doba sběrného dvora:

 • Úterý .....  6.00 - 18.00 hod
 • Čtvrtek ... 6.00 - 14.00 hod
 • Sobota ... 8.00 - 12.00 hod

 

Mohu odpad dovézt na sběrný dvůr i mimo provozní dobu?

NE. Provozní doba je podle našich zkušeností dostatečná a vychází vstříc i zaměstnaným občanům. 

Lze se na sběrný dvůr dovolat?

Ano, v provozní době sběrného dvora, telefonní číslo je 734 373 370.

Které odpady je možno ve sběrném dvoře předat?

 • objemný odpad (např. nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, sáňky, kola, dveře)
 • nebezpečný odpad (např. oleje, chemikálie, barvy, akumulátory, léky, zářivky, obaly od nebezpečných látek)
 • biologicky rozložitelný odpad, tj. odpad rostlinného původu (tráva, listí, větve)
 • vybrané výrobky a zařízení podléhající zpětnému odběru (elektrospotřebiče – např. holicí strojky, mixéry, ledničky, počítače)

Které odpady ve sběrném dvoře NEPŘEVEZMOU?

 • směsný komunální odpad (to, co patří do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad)
 • tříděný odpad (tj. plasty, papír, sklo a drobný kovový odpad v plastových pytlích)
 • stavební a demoliční odpad

Platí se za předání odpadů ve sběrném dvoře?

Občané předávají výše uvedený odpad ve sběrném dvoře po předložení průkazu totožnosti (např. občanský průkaz) ZDARMA za předpokladu, že mají uveden trvalý pobyt v obci Baška.

Fyzické osoby, které mají na území obce Baška ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, předají odpad ve sběrném dvoře zdarma pouze po předložení dokladu prokazujícího zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy­užívání a odstraňování komunálních odpadů Obecnímu úřadu Baška v daném roce.

Co když nemám možnost přepravit odpad (např. objemný) na sběrný dvůr?

V takovém případě je možné se obrátit na Obecní úřad Baška (viz kontakty uvedené níže), kde se individuálně dohodnete na přepravních podmínkách (termín, druh a množství odpadu, cenové podmínky apod.). Obecní úřad Baška zajistí přepravu odpadu, ale dopravu si hradí každý občan sám a v plné výši.

Na koho se mohu obrátit se stížností, připomínkou, podnětem, týkají-li se sběrného dvora nebo odpadů?

Písemně: Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška
Osobně: Obecní úřad Baška, kancelář č. 15, Ing. Josef Žák
Elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonicky: 731 115 982