Obecní vyhlášky

Složky Obecně závazné vyhlášky

Dokumenty

pdf (2/2021) OZV kterou se zakazuje stanování, táboření a rozdělávání ohňů Nový

Nahrál:

Stáhnout soubor (pdf, 604 KB)

OZV_2_2021_kterou_se_zakazuje_stanovani_a_taboreni.pdf

pdf (3/2021) OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Baška Nový

Nahrál:

Stáhnout soubor (pdf, 266 KB)

OZV_3_2021_kterou_se_zrusuji_nektere_obecne_zavazne_vyhlasky_obce_Baška.pdf

pdf (7/2021) OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku Nový

Nahrál: Počet stažení: 1

Stáhnout soubor (pdf, 270 KB)

OZV_7_2021_o_stanoveni_podminek_pro_poradani_prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_sportovnich_a_kulturnich_podniu.pdf

pdf (6/2021) OZV o nočním klidu Nový

Nahrál:

Stáhnout soubor (pdf, 500 KB)

OZV_6_2021_o_nocnim_klidu.pdf

pdf (5/2021) OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Nový

Nahrál:

Stáhnout soubor (pdf, 498 KB)

OZV_5_2021_poplatek_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf

pdf (4/2021) OZV o regulaci hlučných činností Nový

Nahrál:

Stáhnout soubor (pdf, 271 KB)

OZV_4_2021_o_regulaci_hlucnych_cinnosti.pdf

pdf (1/2021) OZV o místním poplatku z pobytu Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 134

Stáhnout soubor (pdf, 290 KB)

OZV_1_2021_o_mistnim_poplatku_z_pobytu.pdf

pdf (5/2020) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 119

Stáhnout soubor (pdf, 215 KB)

OZV_5_2020_verejne_prostranstvi.pdf

pdf (3/2020) OZV o místním poplatku ze psů Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 205

pdf (1/2020) OZV o zřízení obecní policie Baška Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 305

Stáhnout soubor (pdf, 189 KB)

OZV_c_1_2020_o_zrizeni_obecni_policie_baska.pdf

pdf Příloha č.1 k OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 354

Stáhnout soubor (pdf, 200 KB)

Priloha_c_1_OZV_c_2.pdf

pdf (2/2019) OZV č. 2/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Baška Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 368

Stáhnout soubor (pdf, 201 KB)

OZV_c_2_2019_pravidla_pro_pohyb_psu.pdf

pdf (1/2018) OZV, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 1/2007 Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 520

Stáhnout soubor (pdf, 187 KB)

OZV_1_2018_zrusujici.pdf

pdf (2/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody spádových MŠ zřízených obcí Baška Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 622

Stáhnout soubor (pdf, 189 KB)

OZV-2-2016-obvody-MS-Baska.pdf

pdf (1/2016) OZV, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených obcí Baška Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 616

Stáhnout soubor (pdf, 189 KB)

OZV-1-2016-obvody-ZS-Baska.pdf

pdf (3/2015) OZV o zákazu provozování loterií a jiných podobných her Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 528

Stáhnout soubor (pdf, 189 KB)

ozv-2015-03-zakaz-loterie.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her, platná od 1. 1. 2016.

pdf (1/2014) OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 799

Stáhnout soubor (pdf, 35 KB)

ozv-1-2014-zakaz-konzumace-alkoholu.pdf

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání vymezených veřejných prostranstvích na území obce Baška.

pdf (3/2011) OZV koeficient u daně z nemovitostí Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 670

Stáhnout soubor (pdf, 25 KB)

ozv-3_2011-koeficienty-dane-z-nem.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

pdf (5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky Oblíbené!

Nahrál: Počet stažení: 555

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.

Kategorie

Složky Archiv OZV

Archiv obecně závazných vyhlášek