(1/2013) OZV o místních poplatcích

pdf (1/2013) OZV o místních poplatcích

provedl 86 stažení

Stažení (pdf, 61 KB)

ozv-1-2013-mistni-poplatky.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ze dne 3. 12. 2012.
Jedná se o změnu v osvobození a úlevách, vztahující se k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.