(2/2015) OZV o místním poplatku za shromažďování a odstraňování komunálních odpadů

pdf (2/2015) OZV o místním poplatku za shromažďování a odstraňování komunálních odpadů Populární

provedl 395 stažení

Stažení (pdf, 319 KB)

ozv-2015-02-odpad.pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platná od 1. 1. 2016, která nahrazuje OZV č. 1/2012 a OZV č. 1/2013.