(5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky

pdf (5/2009) OZV k regulaci užívání zábavní pyrotechniky Populární

provedl 295 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 5/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky.