(3/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

pdf (3/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích Populární

provedl 226 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 3/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2006 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob v obci Baška ze dne 26.6.2006.