(2/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 3/2006 Řád ohlašovny požárů obce Baška

pdf (2/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 3/2006 Řád ohlašovny požárů obce Baška Populární

provedl 228 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006 řád ohlašovny požárů obce Baška ze dne 26.6.2006.