(1/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2006 Požární řád obce Baška

pdf (1/2009) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2006 Požární řád obce Baška Populární

provedl 168 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006 požární řád obce Baška ze dne 26.6.2006.