(2/2008) OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních