(1/2007) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku v obci

pdf (1/2007) OZV, kterou se mění OZV č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku v obci Populární

provedl 202 stažení

Obecně závazná vyhláška obce Baška č. 1/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o čistotě a veřejném pořádku v obci ze dne 26.1.2005.