(4/2006) OZV k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob