Závěrečný účet - 2013

Adresáře Závěrečný účet - 2013

Dokumenty

Toggle Titulek Datum Stažení
pdf Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 (49 stažení) Stažení (pdf, 391 KB)
pdf Závěrečný účet za rok 2013 (36 stažení) Stažení (pdf, 569 KB)
pdf Výkaz zisků a ztrát (28 stažení) Stažení (pdf, 85 KB)
pdf Výkaz FIN 2-12 (35 stažení) Stažení (pdf, 171 KB)
pdf Rozvaha (39 stažení) Stažení (pdf, 90 KB)
pdf Příloha (46 stažení) Stažení (pdf, 104 KB)
pdf Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Baška (41 stažení) Stažení (pdf, 249 KB)
pdf Příloha ZŠ a MŠ Baška (32 stažení) Stažení (pdf, 1001 KB)
pdf Hospodaření ZŠ a MŠ Baška (35 stažení) Stažení (pdf, 45 KB)
pdf Rozvaha ZŠ a MŠ Baška (32 stažení) Stažení (pdf, 293 KB)