Obecni policie logoPodle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie orgánem obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (tj. na strážníky) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva obce. Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.

Obecní policie zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Dále např.:

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku
 • provádí náhradní doručování písemností
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • obsluhuje schránky důvěry
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality.

pdf Vyhláška (1/2020) o zřízení obecní policie Baška (189 KB)

Služebna Obecní policie Baška
Baška 149 (naproti obecnímu úřadu)
pondělí - pátek: 7:00 - 15:00
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   DS iwi6xp9

OB Libor Belik
Mgr. Libor Bělík
pověřený strážník
tel. 725 579 048

OB Michal Kohut
Michal Kohut
strážník
tel. 602 540 596

Obecni Policie Baska auto 


Aktuality Obecní policie

Preventivní činnost obecní policie u žáků Základní školy v Bašce

Velitel obecní policie ve spolupráci se školním metodikem prevence realizovali pro žáky naší základní školy 2 přednášky zaměřené na aktuální rizika ohrožující psychické a fyzické zdraví děti. První přednáška na téma šikana a kyberšikana se uskutečnila 24.11.2021 a zúčastnili se jí žácí 5. ročníku. Druhá přednáška o škodlivosti alkoholu a tabáku proběhla 2.12. 2021 a velitel obecní policie se zde specificky zaměřil na nebezpečí užívání žvýkacího tabáku, což bylo pro žáky 7. ročníku zajisté dobrým ponaučením.

Usměrňování provozu při ořezávaní stromů

Dne 9.11.2021 v době od 9:00 hod. do 13:30 hod. obecní strážníci na žádost usměrňovali dopravu podél komunikace do obce Janovice, a zajistili tak bezpečnost silničního provozu, neboť v této oblasti probíhalo ořezávaní stromů.          

Neukáznění řidiči

Dne 26.10. 2021 v dopoledních hodinách byla provedena další část finální pokládky povrchu vozovky na komunikaci 1/56 v místě, kde silnice zatáčí do části Hodoňovice – Kamenec. V tuto dobu byl tudíž do této části obce omezen vjezd všem vozidlům. Komunikace byla řádně označena dopravním značením a část křižovatky byla zatarasena páskou. Přesto se našli řidiči, kteří nedbali dopravního značení a přes nově položený asfaltový koberec na Kamenec odbočili. Tito řidiči byli strážníky na místě vyřešeni v příkazním řízení uložením sankce v celkové výši 1600 Kč.

Pomoc nemohoucí ženě

Dne 18.10. 2021 se jedna starší paní Bašky, která pravidelně odebírá obědy, nedostavila do školní jídelny. Vzhledem k jejímu vysokému věku požádaly pracovnice školy obecní policii, aby zjistila, zda se jí něco nestalo. Po příjezdu na místo bydliště strážníci objevili, že plot kolem domu je řádně zajištěn, branka uzamčena a poštovní schránka je nevybraná. Když vstoupili na pozemek a nahlédli do domu jedním z oken uviděli, že v pokoji na zemi sedí žena. Ta naštěstí se strážníky začala přes okno komunikovat, načež strážníci pomocí náhradního klíče vstoupili do domu a poskytli ženě pomoc, neboť sama nemohla vstát. Poté kontaktovali jejího syna, který se o svou mamku postaral a zajistil jí další potřebnou péči.

Odpad nepatří do přírody

Dne 14.9. 2021 přijali strážníci obecní policie písemné oznámení od občana, který objevil u řeky Ostravice místo plné odpadků. Jedna naše občanka si totiž v Kunčičkách u Bašky spletla přírodu se skládkou a odpad vyvezla přímo k řece. Strážníci poté na základě informací vypátrali tuto dvaapadesátiletou ženu, která se k přestupkovému jednání doznala, načež jí byla udělena pokuta podle zákona o odpadech.

Kolaps dospělého muže

Během letošních Baškohrátek nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku, pouze se našlo pár řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení. V odpoledních hodinách pak v areálu kempu zkolaboval dospělý muž, jenž upadl do bezvědomí, ale díky pomoci strážníka Obecní policie a několika členů SDH Baška se podařilo muže udržet při životě. Následně jej odvezla sanitka rychlé lékařské pomoci.

Přestupky silničního provozu na hudebním festivalu

V rámci zajištění veřejného pořádku v průběhu hudebního festivalu Baška Žije se strážníci Obecní policie Baška podílení na usměrňování dopravy v okolí areálu akce a v rámci této činnosti řešili 5 přestupků. Jednalo se o porušení dopravního značení zákazu zastavení. Řidiči byli za své přestupkové jednání většinou vyřešeni na místě.

Žena předána do rukou lékařů

V pondělí 26.července provedli strážníci Obecní policie Baška na žádost kontrolu v obecním bytě. Sedmdesátiletá žena měla bolesti zad a nemohla se dovolat ošetřujícímu lékaři. Za asistence strážníků byla zavolána sanitka rychlé záchranné služby, která ji následně odvezla na polikliniku do Frýdlantu nad Ostravicí.

Obecní policie upozorňuje na existenci vyhlášek

V rámci své činnosti se strážníci často setkávají s porušením obecně závazných vyhlášek. Občané mnohdy neví o jejich existenci.  Vzhledem k základnímu principu práva „neznalost zákona neomlouvá“ bychom občanům připomněli obecně závazné vyhlášky, které upravuji veřejný pořádek obci.

Číst dál...