Obecni policie logoPodle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní policie orgánem obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (tj. na strážníky) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky.

Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo obce nepověří řízením obecní policie jiného člena zastupitelstva obce. Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.

Obecní policie zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Dále např.:

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku
 • provádí náhradní doručování písemností
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce
 • obsluhuje schránky důvěry
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality.

pdf Vyhláška (1/2020) o zřízení obecní policie Baška (189 KB)

Služebna Obecní policie Baška
Baška 149 (naproti obecnímu úřadu)
pondělí - pátek: 7:00 - 15:00
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   DS iwi6xp9

OB Libor Belik
Mgr. Libor Bělík
pověřený strážník
tel. 725 579 048

OB Michal Kohut
Michal Kohut
strážník
tel. 602 540 596

Obecni Policie Baska auto 


Aktuality Obecní policie

Odpad nepatří do přírody

Dne 14.9. 2021 přijali strážníci obecní policie písemné oznámení od občana, který objevil u řeky Ostravice místo plné odpadků. Jedna naše občanka si totiž v Kunčičkách u Bašky spletla přírodu se skládkou a odpad vyvezla přímo k řece. Strážníci poté na základě informací vypátrali tuto dvaapadesátiletou ženu, která se k přestupkovému jednání doznala, načež jí byla udělena pokuta podle zákona o odpadech.

Kolaps dospělého muže

Během letošních Baškohrátek nedošlo k vážnějšímu narušení veřejného pořádku, pouze se našlo pár řidičů, kteří nerespektovali dopravní značení. V odpoledních hodinách pak v areálu kempu zkolaboval dospělý muž, jenž upadl do bezvědomí, ale díky pomoci strážníka Obecní policie a několika členů SDH Baška se podařilo muže udržet při životě. Následně jej odvezla sanitka rychlé lékařské pomoci.

Přestupky silničního provozu na hudebním festivalu

V rámci zajištění veřejného pořádku v průběhu hudebního festivalu Baška Žije se strážníci Obecní policie Baška podílení na usměrňování dopravy v okolí areálu akce a v rámci této činnosti řešili 5 přestupků. Jednalo se o porušení dopravního značení zákazu zastavení. Řidiči byli za své přestupkové jednání většinou vyřešeni na místě.

Žena předána do rukou lékařů

V pondělí 26.července provedli strážníci Obecní policie Baška na žádost kontrolu v obecním bytě. Sedmdesátiletá žena měla bolesti zad a nemohla se dovolat ošetřujícímu lékaři. Za asistence strážníků byla zavolána sanitka rychlé záchranné služby, která ji následně odvezla na polikliniku do Frýdlantu nad Ostravicí.

Obecní policie upozorňuje na existenci vyhlášek

V rámci své činnosti se strážníci často setkávají s porušením obecně závazných vyhlášek. Občané mnohdy neví o jejich existenci.  Vzhledem k základnímu principu práva „neznalost zákona neomlouvá“ bychom občanům připomněli obecně závazné vyhlášky, které upravuji veřejný pořádek obci.

Číst dál...