Od úterý 07.07.2020 do úterý 14.07.2020 bude uzavřena cyklostezka v místě u bývalých kasáren v Místku v blízkosti napojení na ul. Stará Riviera. Uzavírka části cyklostezky je nutná z důvodu provádění stavebních prací.

Objízdná trasa je stanovena po ulici Stará Riviera a ulici U Ostravice. Grafické znázornění je v příloze. uzavirka